Výsledky Ceny Miloslava Petruska za rok 2018

Studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie

Ocenění za rok 2018

1. místo

Jan Váňa: Kultura mezi materialitou a diskursem: případ Higgsova  bosonu a „božské částice“. Sociální studia / Social Studies 2/2017. S. 123–140. ISSN 1214-813X.

https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8956/8347

2. místo

Vratislav Kozák: Teorie a praxe. Etablování sociologie  v českém prostředí T. G. Masarykem. Historická sociologie / Historical Sociology 2/2018. S. 27–41. ISSN 1804-0616.

https://historicalsociology.cuni.cz/HS-39-version1-hs_2_2018_kozak.pdf