Sekce

Organizační struktura společnosti je založena na sekcích profilujících se podle jednotlivých sociologických disciplín. V současné době funguje v rámci ČSS 12 sekcí:

 

Sekce sociologické teorie
Sekce sociologie medicíny, zdraví a nemoci
Sekce sociologie náboženství
  • Sekce urbánní sociologie
  • Sekce historické sociologie
  • Sekce metod
  • Sekce sociologie kultury a volného času
  • Sekce integrálního zkoumání člověka
  • Sociologie rodiny
  • Sekce sociální patologie
  • Sekce sociologie venkova a zemědělství