Setkání sekce Sociologie medicíny ČSS a diskuse Perinatální ztráta

Sekce Sociologie medicíny, zdraví a nemoci pořádá v úterý 26. března 2019 dvě akce, na které zve zájemce z řad odborné veřejnosti. Od 9:30 do 14:00 proběhne diskusní panelový stůl na téma Perinatální ztráta sociologickou […]

Volba orgánů České sociologické společnosti

Volební komise České sociologické společnosti vypisuje volby orgánů ČSS, které budou v souladu s Volebním řádem České sociologické společnosti provedeny korespondenčně per rollam. Volební lístky spolu s pokyny k volbám budou všem členkám a členům ČSS zaslány […]

172. Gellnerovský seminář: Towards Cosmopolitan Europe?

Conceiving Europe as a diverse and open-ended multi-level process where different instances of cosmopolitan politics reconstruct shared legitimacies in the social contexts.

Cena ČSS za vynikající publikaci 2018

Historicky první Cenu České sociologické společnosti za vynikající publikaci získala Hana Librová s knihou Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Oceněná publikace je mimořádná v mnoha ohledech. Na Cenu ČSS byla sice nominována jedna kniha, tedy […]

CfP: Šedesát let Sociologické imaginace

Šedesát let Sociologické imaginace Millsova kniha ovlivnila generace sociologů.Patříte mezi ně?Napište nám! „Skutečnost, že ‚citační index‘ Millsův postupně klesá, by nás neměla mýlit, nechceme-li podlehnout známé sociologické nemoci, která se jmenuje amnézie, totiž schopnost zapomínat […]

Hlasování členů Společnosti

Vážené členky a vážení členové České sociologické společnosti, vzhledem k tomu, že Valné shromáždění ČSS konané v Hradci Králové dne 29. 11. 2018 nebylo usnášeníschopné, nebylo možno na místě schválit následující materiály a návrhy usnesení: a)      Zpráva […]

171. Gellnerovský seminář: Cooking Inner Darkness and Making Kin

Česká asociace pro sociální antropologii a Česká sociologická společnost ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i. a CEFRES Vás srdečně zvou na 171. GELLNEROVSKÝ SEMINÁŘ, který se bude konat v pondělí 19. […]

170. Gellnerovský seminář: Transnational Media and the Politics of Fundraising in the Armenian Diaspora

Česká asociace pro sociální antropologii a Česká sociologická společnost ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i. a CEFRES Vás srdečně zvou na 170. GELLNEROVSKÝ SEMINÁŘ, který se bude konat ve čtvrtek 15. […]

ČSS 2018: Registrace spuštěna

Výbor České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vás zve na výroční konferenci, která se uskuteční na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové 28.–30. 11. 2018. Registrace účastníků byla otevřena na webu […]