Šedesát let Sociologické imaginace

Sekce sociologické teorie ČSS ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá kolokvium Šedesát let Sociologické imaginace. Nejslavnější kniha Charlese Wrighta Millse za 60 let od svého vydání ovlivnila generace socioložek a sociologů; […]

Výsledky voleb výboru a kontrolní komise ČSS

Předsedkyní hlavního výboru společnosti byla zvolena doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. Místopředsedy hlavního výboru společnosti byli zvoleni prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. a PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Členky/členové hlavního výboru ČSS doc. PhDr. Helena Kubátová, […]

Benes Award 2019

Sekce sociální patologie ČSS a Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne) vyhlašují jubilejní 10. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin –rizikové chování.

Cena Miloslava Petruska 2018

Studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje devátý ročník soutěže (2018) o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj […]

Setkání sekce Sociologie medicíny ČSS a diskuse Perinatální ztráta

Sekce Sociologie medicíny, zdraví a nemoci pořádá v úterý 26. března 2019 dvě akce, na které zve zájemce z řad odborné veřejnosti. Od 9:30 do 14:00 proběhne diskusní panelový stůl na téma Perinatální ztráta sociologickou […]

Volba orgánů České sociologické společnosti

Volební komise České sociologické společnosti vypisuje volby orgánů ČSS, které budou v souladu s Volebním řádem České sociologické společnosti provedeny korespondenčně per rollam. Volební lístky spolu s pokyny k volbám budou všem členkám a členům ČSS zaslány […]

172. Gellnerovský seminář: Towards Cosmopolitan Europe?

Conceiving Europe as a diverse and open-ended multi-level process where different instances of cosmopolitan politics reconstruct shared legitimacies in the social contexts.

Cena ČSS za vynikající publikaci 2018

Historicky první Cenu České sociologické společnosti za vynikající publikaci získala Hana Librová s knihou Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Oceněná publikace je mimořádná v mnoha ohledech. Na Cenu ČSS byla sice nominována jedna kniha, tedy […]