Kontakt

mcss@seznam.cz

Česká sociologická společnost, z. s.

Husova 352/4, Staré Město, 110 00 Praha 1

Od léta 2019 funguje kancelář ČSS jako sdílená kancelář pro nás a pracovníky Sociologického ústavu AV ČR. Dřívější telefonní linka není v provozu. V případě potřeby kontaktujte e-mailem hospodářku Alenu Miltovou (miltova@chello.cz) nebo předsedkyní Helenu Kubátovou.

IČO: 00444626
ČSS, z.s., je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1157.


Výbor ČSS pro období 2019‒2022

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (předsedkyně)

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (místopředseda)

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (místopředseda)

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
PhDr. Alena Miltová, CSc.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
PhDr. František Kalvas, Ph.D.
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

 

Kontrolní komise ČSS

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. Mgr. Lukáš Dirga Mgr. Michal Kotík


Výbor ČSS pro období 2015‒2018

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (předseda)

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
PhDr. Alena Miltová, CSc.
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Doc. Milan Tuček, CSc.
Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
PhDr. Kazimír Večerka, CSc.