Kontakt

mcss@seznam.cz

Česká sociologická společnost, z. s.

Husova 352/4, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 00444626
ČSS, z.s., je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1157.


Výbor ČSS pro období 2015‒2018

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (předseda)

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
PhDr. Alena Miltová, CSc.
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Doc. Milan Tuček, CSc.
Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
PhDr. Kazimír Večerka, CSc.