Konference

ČSS 2018: Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018)

Konferenční web

Výbor České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vás zve na výroční konferenci, která se uskuteční na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové 28.–30. 11. 2018.

Konference navazuje na loňské sociologické setkání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Letos, v roce stého výročí vzniku Československa, se královéhradecká konference zaměří na diagnózy a dlouhodobé perspektivy české společnosti a sociologie.

Výroční konference bude spojena s Valným shromážděním České sociologické společnosti, s již tradičním předáváním „Ceny Miloslava Petruska ve studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou stať v časopise s recenzním řízením“ a poprvé s předáváním „Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci“.

Za pořadatele

Helena Kubátová, místopředsedkyně ČSS a předsedkyně konferenčního výboru

Miroslav Joukl, vedoucí katedry sociologie FF UHK a předseda organizačního výboru


ČSS 2017: Sociologická setkávání

Konferenční web

Sociologie je místem setkávání. V ní samotné se potkávají různé badatelské přístupy a paradigmata, na půdě vědy a výzkumu se sociologie intenzivně setkává s dalšími sociálně-vědními, humanitními i přírodními vědami, základní výzkum s aplikovaným. Sociologické metody a poznatky potkáme i v komerčním výzkumu, ve sféře byznysu, ve státní správě, neziskovém sektoru a dalších oblastech. A konečně, při práci na výzkumných projektech se pravidelně setkávají lidé; lidé nejrůznějšího oborového zaměření a institucionálního zázemí.

Konference, kterou pořádá Česká sociologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK má za cíl poskytnout prostor co nejšířeji pojatému sociologickému setkání. Ukázat českou sociologii v široké perspektivě, nabídnout ukázky toho, kde všude, jak a proč se sociologie u nás provozuje. Zveme proto ke vzájemnému setkání všechny ty, pro které je sociologie koníčkem, zaměstnáním, povoláním nebo životním posláním. Sociology a socioložky nejrůznějších tematických nebo metodologických orientací, všech akademických hodností, stupňů studia nebo pracovních postů, pracovníky a pracovnice ze všech profesních i institucionálních oblastí, v nichž uplatňují sociologické myšlení nebo řemeslo.

Na konferenci se také budou moci prezentovat instituce nejrůznějšího druhu: katedry, výzkumné ústavy, komerční firmy, neziskové organizace i další organizace, které se jakkoli ve své činnosti se sociologií setkávají.

Velice rádi se proto na některé z diskusních nebo přednáškových bloků setkáme i s Vámi.

Konference se uskuteční na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 1. – 3. února 2017. Pro bližší informace o průběhu příprav sledujte harmonogram akcí a tyto webové stránky.

Za konferenční výbor

Jiří Vinopal