Výběrové řízení: FF UHK

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici ODBORNÝ ASISTENT/KA se zaměřením na obecnou sociologii a metodologii sociologických výzkumů (1,0 úvazek) na dobu určitou v délce jednoho roku […]