Výsledky voleb výboru a kontrolní komise ČSS

Předsedkyní hlavního výboru společnosti byla zvolena doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. Místopředsedy hlavního výboru společnosti byli zvoleni prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. a PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Členky/členové hlavního výboru ČSS doc. PhDr. Helena Kubátová, […]

Volba orgánů České sociologické společnosti

Volební komise České sociologické společnosti vypisuje volby orgánů ČSS, které budou v souladu s Volebním řádem České sociologické společnosti provedeny korespondenčně per rollam. Volební lístky spolu s pokyny k volbám budou všem členkám a členům ČSS zaslány […]

Konference: Volební výzkumy a volební modely

Volební výzkumy a volební modely: Jaké byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 a prezidentské volby 2018? Čtvrtek 8. března 2018 Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha (9:00 – 14:30) Sál 206 […]