Člověk ve stáří a změny v jeho životním stylu

Sekce sociologie integrálního zkoumání člověka ČSS uskuteční seminář na téma Člověk ve stáří a změny v jeho životním stylu. Referát přednese doc. PhDr. Alexander Fazik, CSc. Seminář se bude konat 29. května 2018 od 14 hodin […]