Seminář: Anatómia revolúcie

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy Dilbar Alieva: Sú revolúcie sviatkami dejín? Dušan Kováč: Svetové revolúcie […]

161. gellnerovský seminář

Česká asociace pro sociální antropologii a Česká sociologická společnost ve spolupráci s Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK zvou na 161. Gellnerovský seminář založený Jiřím Musilem a Petrem Skalníkem v roce 1998, který se bude konat […]

Harold Garfinkel a jeho etnometodológia

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav  SAV srdečne pozývajú na  teoretický  seminár na tému: Harold Garfinkel a jeho etnometodológia (k 100-mu výročiu narodenia) Program: Jakub  Mlynář  (UK Praha / Université de Fribourg): […]