Harold Garfinkel a jeho etnometodológia

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav  SAV srdečne pozývajú na  teoretický  seminár na tému: Harold Garfinkel a jeho etnometodológia (k 100-mu výročiu narodenia) Program: Jakub  Mlynář  (UK Praha / Université de Fribourg): […]