CfP: AUC – Sociologická imaginace

V souvislosti se vznikajícím monotematickým číslem časopisu v řadě Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica – Studia Sociologica je vyhlášena výzva pro zasílání návrhů příspěvků do sborníku. Připravované číslo bude při příležitosti 60. výročí od […]

Konferencia Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni

Vážené kolegyne a kolegovia z Českej sociologickej spoločnosti a širšej sociologickej obce, dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni, ktorú organizuje Slovenská sociologická spoločnosť SAV a Sociologický […]

Šedesát let Sociologické imaginace

Sekce sociologické teorie ČSS ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá kolokvium Šedesát let Sociologické imaginace. Nejslavnější kniha Charlese Wrighta Millse za 60 let od svého vydání ovlivnila generace socioložek a sociologů; […]

Výsledky voleb výboru a kontrolní komise ČSS

Předsedkyní hlavního výboru společnosti byla zvolena doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. Místopředsedy hlavního výboru společnosti byli zvoleni prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. a PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Členky/členové hlavního výboru ČSS doc. PhDr. Helena Kubátová, […]

Benes Award 2019

Sekce sociální patologie ČSS a Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne) vyhlašují jubilejní 10. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin –rizikové chování.

Cena Miloslava Petruska 2018

Studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje devátý ročník soutěže (2018) o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj […]

Setkání sekce Sociologie medicíny ČSS a diskuse Perinatální ztráta

Sekce Sociologie medicíny, zdraví a nemoci pořádá v úterý 26. března 2019 dvě akce, na které zve zájemce z řad odborné veřejnosti. Od 9:30 do 14:00 proběhne diskusní panelový stůl na téma Perinatální ztráta sociologickou […]

Volba orgánů České sociologické společnosti

Volební komise České sociologické společnosti vypisuje volby orgánů ČSS, které budou v souladu s Volebním řádem České sociologické společnosti provedeny korespondenčně per rollam. Volební lístky spolu s pokyny k volbám budou všem členkám a členům ČSS zaslány […]

172. Gellnerovský seminář: Towards Cosmopolitan Europe?

Conceiving Europe as a diverse and open-ended multi-level process where different instances of cosmopolitan politics reconstruct shared legitimacies in the social contexts.