Dvě letní školy kvantitativních metod v září 2019

Chcete se detailně seznámit s pokročilejšími postupy kvantitativní analýzy sociálněvědních dat? Zajímá vás, jak modelovat vztahy mezi sociálněvědními fenomény? Chcete poznat nové přístupy v oblasti sociálněvědních dat, jako je analýza sítí, víceúrovňové modelování či bayesovská […]

Cena Miloslava Petruska 2019

Studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje desátý ročník soutěže (2019) o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj […]

Pracovní nabídka: akademik/akademička na FSV UK

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka/akademické pracovnice v oboru sociologie pro katedru sociologie na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Požadavky: titul Ph.D. a vyšší […]

9. olomoucká podzimní konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí tentokrát na téma: Rodinné […]

CfP: AUC – Sociologická imaginace

V souvislosti se vznikajícím monotematickým číslem časopisu v řadě Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica – Studia Sociologica je vyhlášena výzva pro zasílání návrhů příspěvků do sborníku. Připravované číslo bude při příležitosti 60. výročí od […]

Konferencia Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni

Vážené kolegyne a kolegovia z Českej sociologickej spoločnosti a širšej sociologickej obce, dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni, ktorú organizuje Slovenská sociologická spoločnosť SAV a Sociologický […]

Šedesát let Sociologické imaginace

Sekce sociologické teorie ČSS ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá kolokvium Šedesát let Sociologické imaginace. Nejslavnější kniha Charlese Wrighta Millse za 60 let od svého vydání ovlivnila generace socioložek a sociologů; […]

Výsledky voleb výboru a kontrolní komise ČSS

Předsedkyní hlavního výboru společnosti byla zvolena doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. Místopředsedy hlavního výboru společnosti byli zvoleni prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. a PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Členky/členové hlavního výboru ČSS doc. PhDr. Helena Kubátová, […]

Benes Award 2019

Sekce sociální patologie ČSS a Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne) vyhlašují jubilejní 10. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin –rizikové chování.