Cena České sociologické společnosti za vynikající publikaci 2020

Možnost podávání nominací zahájena.

Termín ukončení podávání nominací: 31. března 2020

 Cena České sociologické společnosti za vynikající publikaci je udělována za období mezi Výročními konferencemi ČSS. Jejím cílem je ohodnotit mimořádné publikační počiny, které rozvíjejí českou sociologii. Česká sociologická společnost se tak snaží podpořit profesionalitu, odbornost a originalitu domácích autorek a autorů. V roce 2020 bude oceněna publikace vydaná v letech 2017, 2018 a 2019.

Kritéria

Oceněna může být:

  • kniha nebo studie,
  • publikovaná v období 2017–2019
  • v češtině, slovenštině nebo světovém jazyce
  • autorem či autorkou je osoba působící v českých odborných institucích (bez ohledu na národnost)
  • cenu nelze udělit překladu zahraničního autora

Nominace

Nominaci na ocenění může podávat kdokoliv (včetně samotných autorů nominovaných publikací). Je nutné vyplnit formulář (www.ceskasociologicka.org), který obsahuje také krátké zdůvodnění nominace, a tento pak odeslat na adresu pověřeného místopředsedy České sociologické společnosti.

Nominační formuláře posílejte, prosím, na adresu pověřeného místopředsedy České sociologické společnosti: dusan.luzny@upol.cz

Důležité termíny

Ukončení podávání nominací: 31. března 2020

Vyhlášení Ceny ČSS: Výroční konference ČSS – Brno, leden 2021.