Seminář práce v R (R commander a R Studio)

Pracujete s daty z kvantitativních šetření. Slyšeli jste o R, ale bojíte se ho? Připadá vám práce s R obtížná? Chcete se naučit pracovat s R? Pak právě pro vás je určen seminář, který by měl zodpovědět všechny výše uvedené otázky a díky kterému byste měli hladce zvládnout počáteční kroky při práci v R. Po jeho absolvování budete mít na výběr, zda užívat platformu, která nevyžaduje psaní příkazů (R commander), nebo zda užívat bohatosti příkazů a knihoven R skrze R Studio. Průvodci vám budou učitelé analýzy sociálněvědních dat  z FSV UK.

Detailní program a odkaz na přihlašovací formulář naleznete na https://iss.fsv.cuni.cz/studium/metodologie. Počet míst je omezen (maximálně 20 účastníků).

Cílová skupina: zejména Ph.D. studenti a akademičtí pracovníci z oblasti sociálních věd

Předpokládaný termín: 28.- 29.11. 2019, každý den 9-16

Předpokládané místo konání: areál UK, Praha 5-Jinonice, U Kříže 8

Předpokládané znalosti: základní statistické postupy – popisná statistika, t-test, korelace a jednoduchá regrese

Cena: 1.500 Kč za oba dny

Obě akce spoluorganizuje Institut sociologických studií FSV UK a Česká sociologická společnost. Záštitu pro obě letní školy poskytly též další odborné společnosti: Česká asociace pedagogického výzkumu a Česká společnost pro politické vědy.

Za organizátory Petr Soukup, FSV UK