Konference Města budoucnosti

Přijměte srdečné pozvání na 7. mezioborovou konferenci urbánních studií, která se uskuteční ve dnech

21. – 22. listopadu 2019

na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Města budoucnosti

Spojení města budoucnosti, které jsme zvolily jako téma pro sedmý ročník konference, může evokovat odvážné urbanistické vize, či techno‐optimistické úvahy o tom, jak se bude proměňovat život měst s dalším rozvojem technologií. Může také vyvolávat dojem, že debata se povede nad futurologickými odhady vývoje světových měst s ohledem na jejich dnešní podobu či na výzvy, před kterými stojí. Ačkoli i pro takové diskuze na konferenci vzniká prostor, náš cíl je prostší: zamyslet se nad tím, nakolik jsou představy o budoucnosti součástí městského života (v širokém smyslu slova) i akademických a neakademických úvah o městech.

Představy a úvahy o budoucnosti jsou nutnou součástí správy města a plánování jeho rozvoje. Jsou ale přítomny také v individuálních rozhodnutích obyvatel a promítají se, byť ne vždy uvědoměle, i do otázek, které si kladou výzkumníci a výzkumnice měst v badatelské práci. Zajímá nás například, jakou budoucnost si představovali plánovači měst v různých částech světa v minulosti nebo jak se součástí představ o budoucnosti měst stávají lokální historické památky. Zajímá nás, jak budoucnost měst vidí jejich dnešní správci, urbanisté i další aktéři, například s ohledem na měnící se lokální klimatické podmínky, dostupné zdroje energií, ekonomický či politický vývoj, technologické možnosti nebo třeba zastarávající infrastrukturu. Ptáme se, jaké představy o budoucnosti mají obyvatelé měst a jak se jejich očekávání promítají do rozhodnutí o místě bydlení, do dalších životních rozhodnutí i do každodenního jednání. A konečně nás zajímá, jak s představami budoucnosti pracují výzkumníci a výzkumnice a nakolik se – více nebo méně uvědomované – ideje o budoucnosti stávají základem pro zkoumání současných měst, pro volbu výzkumných otázek nebo způsobů interpretace dnešních podob různých měst světa.

Konferenční poplatek činí 600 Kč pro studující a 1500 Kč pro ostatní účastníky a účastnice konference. Platba bude možná od 1. 7. 2019 prostřednictvím Obchodního centra MU. Konferenci spolupořádá Sekce urbánní sociologie České sociologické společnosti.

Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách konference: https://www.fss.muni.cz/vyzkum/konference/mesta-budoucnosti

Budeme rády, pokud se na konferenci opět sejdou všechny generace badatelů a badatelek z oborů sociologie, geografie, architektury a urbanismu, historie, etnologie, filozofie, antropologie, genderových studií, a dalších.

Těšíme se na setkání v Brně!

Barbora Vacková, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
Lucie Galčanová, Ústav populačních studií FSS MU
Slávka Ferenčuhová, Sociologický ústav AV ČR
Terezie Lokšová, Katedra sociologie FSS MU