Prodloužení výzvy: Konference Podoby Slobody

Možnosť prihlásiť sa na konferenciu PODOBY SLOBODY bola predĺžená do 21. júna 2019.  

Na prihlasovanie prednášok a ubytovania prosím naďalej použite formulár https://forms.gle/Ddyq7Tnn4HYnCc2L9

Informáciu o zameraní konferencie nájdete tu: http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/Pozvanka_-9-SK-a-CZ-sociologicke-dni.pdf

Všetkým doteraz prihláseným srdečne ďakujeme za zaujímavé návrhy prednášok a garantujeme im ubytovanie v KC Smolenice. 

Za organizátorov konferencie sa na stretnutie teší

Zuzana Kusá

Sociologický ústav SAV