CfP: AUC – Sociologická imaginace

V souvislosti se vznikajícím monotematickým číslem časopisu v řadě Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica – Studia Sociologica je vyhlášena výzva pro zasílání návrhů příspěvků do sborníku.

Připravované číslo bude při příležitosti 60. výročí od vydání Millsovy Sociologické imaginace věnováno odkazu této knihy a její relevanci pro dnešní společnost a sociologii, rovněž i v kontextu dalších aspektů Millsova díla. Pokud máte zájem podílet se na vzniku monotematického čísla, uvítáme obzvláště standardní odborné stati. S potěšením ovšem zařadíme i další žánry jako eseje, recenze, úvahy, rozhovory atd.

Sociologické sborníky (a později časopisy) vychází v této řadě již od roku 1968 (viz https://bit.ly/2WvT6UO), všechny jsou volně k nahlédnutí v digitální podobě zde. Časopis vydává nakladatelství Karolinum a je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

V případě zájmu nejprve prosíme o zaslání stručného abstraktu příspěvku do 30. dubna (i s uvedením typu plánovaného textu – např. „stať“, „recenze“, „esej“…) na adresu jakub.mlynar[at]ff.cuni.cz.

Dokončené rukopisy pak budeme do recenzního řízení přijímat nejpozději do 31. srpna 2019.