Výsledky voleb výboru a kontrolní komise ČSS

Předsedkyní hlavního výboru společnosti byla zvolena doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Místopředsedy hlavního výboru společnosti byli zvoleni prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. a PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Členky/členové hlavního výboru ČSS

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
PhDr. Alena Miltová, CSc.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
PhDr. František Kalvas, Ph.D.
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Volba členů kontrolní komise ČSS

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Dirga
Mgr. Michal Kotík