Volba orgánů České sociologické společnosti

Volební komise České sociologické společnosti vypisuje volby orgánů ČSS, které budou v souladu s Volebním řádem České sociologické společnosti provedeny korespondenčně per rollam. Volební lístky spolu s pokyny k volbám budou všem členkám a členům ČSS zaslány poštou nejpozději 26. ledna 2019. Hlasování bude uzavřeno 18. února 2019 (rozhoduje poštovní razítko).

Volební komise vyzývá členky a členy České sociologické společnosti, aby využili svého práva a voleb se zúčastnili.

Srdečně zdraví

Předsedkyně a členové volební komise
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.