Cena ČSS za vynikající publikaci 2018

Historicky první Cenu České sociologické společnosti za vynikající publikaci získala Hana Librová s knihou Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti.

Oceněná publikace je mimořádná v mnoha ohledech. Na Cenu ČSS byla sice nominována jedna kniha, tedy Věrní a rozumní.Kapitoly o ekologické zpozdilosti z roku 2017, v podstatě byly nominovány knihy tři, neboť oceněná publikace je zatím posledním dílem v trilogii prof. Hany Librové.

První kniha s názvem Pestří a zelení.Kapitoly o dobrovolné skromnosti byla publikována v roce 1994 s velkým ohlasem, neboť byla součástí široké veřejné diskuze o problémech životního prostředí a ekologických hrozeb.

Druhá kniha Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu vyšla v roce 2003 a odrážela výrazný posun, ke kterému došlo nejen ve veřejnost, ale také mezi environmentálně orientovanými jedinci i organizacemi.

Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti zřetelně dokládá nejen určitou rezignaci veřejnosti a pokles vnímavosti vůči environmentálním tématům a vážnou netečnost k závažným otázkám ochrany přírody a environmentální kvality života, ale také proměnu aktérů, které Hana Librová během posledního čtvrt století zkoumá.

Oceněná publikace (či celá trilogie) je jedinečnou informací o proměnách české společnosti, ale i o proměnách či stabilnosti české sociologie.

Publikace Věrní a rozumní je mimořádná také v péči o její vizuální podobu – vyšla ve dvou variantách s různou vazbou (měkkou a tuhou) a různým grafickým doprovodem – jedna varianta je s grafikami Miloše Slámy a druhá s obrazy Bohdana Laciny. Všechny tři knihy i jednotlivé varianty jsou opatřeny bohatým obrazovým materiálem z průběhu výzkumu.

Hana Librová patří k mimořádným osobnostem české sociologie v mnoha ohledech. Nejen svým odborným zaměřením a způsobem, jakým k odborným otázkám přistupuje, ale také tím, že je jednou z mála, ne-li jediná, které se podařilo ustanovit „školu“, tedy delší čas existující společenství odborníků, kteří se seskupují kolem výrazné centrální osobnosti a kteří ji (byť kriticky) následují. Tato škola je specifická nejen svým tematickým (problémovým) zaměřením, ale také metodologickým přístupem, a v některých ohledech i životním postojem.

Udělení Ceny České sociologické společnosti je snahou ocenit celoživotní usilovné působení Hany Librové v rámci české sociologie i blízkých oborů. Svými publikacemi, ale také založením nového oboru, který propojuje často vzdálené světy přírodních a společenských, popř. humanitních věd, se zcela jistě Hana Librová zapsala do dějin české (a nejen české) sociologie.