ČSS 2018: Výzva k podávání příspěvků

Výroční konference České sociologické společnosti 2018
Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (19182018)

 Výzva k podávání návrhů příspěvků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás vyzvali k podávání návrhů na příspěvky pro nadcházející Výroční konferenci České sociologické společnosti. Konferenci pořádá Česká sociologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a uskuteční se na půdě Univerzity Hradec Králové 28. – 30. listopadu 2018.

Konference navazuje na loňské sociologické setkání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Letos, v roce stého výročí vzniku Československa, se královéhradecká konference zaměří na diagnózy a dlouhodobé perspektivy české společnosti a sociologie.

Naším cílem je uspořádat setkání pro všechny, pro které je sociologie povoláním, vášní, dobrodružstvím či zaměstnáním. Uvítáme sociology a socioložky různých tematických i metodologických zaměření, všech akademických hodností i stupňů studia nebo pracovních pozic.

Tematické zaměření příspěvků není omezené. V předchozím kole výzvy se sešly návrhy tematických panelů, své příspěvky tedy můžete přihlásit přímo k nim. Stejnou měrou jsou však vítány i příspěvky navrhované mimo dosud vypsané panely.

Své návrhy vkládejte do 15. července 2018 do aplikace na webové stránce konference:  Návrhy příspěvků

O přijetí či nepřijetí příspěvků budou autoři vyrozuměni do 15. září 2018.

 

Každý návrh musí obsahovat následující body:

  1. Název příspěvku.
  2. Anotaci s přiblížením tematického zaměření, cíle, metodologického řešení, závěrů.
  3. Jméno a kontaktní údaje na prezentujícího autora/autory.
  4. Jména a afiliace všech autorů příspěvku.
  5. Je-li to relevantní, pak název panelu, do kterého je příspěvek hlášen.
  6. Nároky na techniku nad rámec standardní prezentační techniky.

Na každý příspěvek bude v programu vyhrazen čas v rozmezí 15 – 20 minut.

S dotazy se neváhejte obrátit na pořadatele konference css2018@ceskasociologicka.org

Další informace budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách konference Konference  ČSS 2018 .

 

Za konferenční výbory

Helena Kubátová, místopředsedkyně ČSS a předsedkyně konferenčního výboru

Miroslav Joukl, vedoucí Katedry sociologie FF UHK a předseda organizačního výboru