ČSS 2018: Výzva k podávání příspěvků

Výroční konference České sociologické společnosti 2018
Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (19182018)

 Výzva k podávání návrhů příspěvků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás vyzvali k podávání návrhů na příspěvky pro nadcházející Výroční konferenci České sociologické společnosti. Konferenci pořádá Česká sociologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a uskuteční se na půdě Univerzity Hradec Králové 28. – 30. listopadu 2018.

Konference navazuje na loňské sociologické setkání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Letos, v roce stého výročí vzniku Československa, se královéhradecká konference zaměří na diagnózy a dlouhodobé perspektivy české společnosti a sociologie.

Naším cílem je uspořádat setkání pro všechny, pro které je sociologie povoláním, vášní, dobrodružstvím či zaměstnáním. Uvítáme sociology a socioložky různých tematických i metodologických zaměření, všech akademických hodností i stupňů studia nebo pracovních pozic.

Tematické zaměření příspěvků není omezené. V předchozím kole výzvy se sešly návrhy tematických panelů, své příspěvky tedy můžete přihlásit přímo k nim. Stejnou měrou jsou však vítány i příspěvky navrhované mimo dosud vypsané panely.

Své návrhy vkládejte do 15. července 2018 do aplikace na webové stránce konference:  Návrhy příspěvků

O přijetí či nepřijetí příspěvků budou autoři vyrozuměni do 15. září 2018.

 

Každý návrh musí obsahovat následující body:

  1. Název příspěvku.
  2. Anotaci s přiblížením tematického zaměření, cíle, metodologického řešení, závěrů.
  3. Jméno a kontaktní údaje na prezentujícího autora/autory.
  4. Jména a afiliace všech autorů příspěvku.
  5. Je-li to relevantní, pak název panelu, do kterého je příspěvek hlášen.
  6. Nároky na techniku nad rámec standardní prezentační techniky.

Na každý příspěvek bude v programu vyhrazen čas v rozmezí 15 – 20 minut.

S dotazy se neváhejte obrátit na pořadatele konference css2018@ceskasociologicka.org

Další informace budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách konference Konference  ČSS 2018 .

 

Za konferenční výbory

Helena Kubátová, místopředsedkyně ČSS a předsedkyně konferenčního výboru

Miroslav Joukl, vedoucí Katedry sociologie FF UHK a předseda organizačního výboru

Lis
28
St
Konference ČSS 2018 v Univerzita Hradec Králové
Lis 28 – Lis 30 celý den
Konference ČSS 2018 @ Univerzita Hradec Králové

Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018)

Konferenční web.

Výbor České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vás zve na výroční konferenci, která se uskuteční na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové 28.–30. 11. 2018.

Konference navazuje na loňské sociologické setkání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Letos, v roce stého výročí vzniku Československa, se královéhradecká konference zaměří na diagnózy a dlouhodobé perspektivy české společnosti a sociologie.

Výroční konference bude spojena s Valným shromážděním České sociologické společnosti, s již tradičním předáváním „Ceny Miloslava Petruska ve studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou stať v časopise s recenzním řízením“ a poprvé s předáváním „Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci“.

Za pořadatele

Helena Kubátová, místopředsedkyně ČSS a předsedkyně konferenčního výboru

Miroslav Joukl, vedoucí katedry sociologie FF UHK a předseda organizačního výboru