Člověk ve stáří a změny v jeho životním stylu

Sekce sociologie integrálního zkoumání člověka ČSS uskuteční seminář na téma

Člověk ve stáří a změny v jeho životním stylu.

Referát přednese

doc. PhDr. Alexander Fazik, CSc.

Seminář se bude konat

29. května 2018 od 14 hodin

v budově Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, místnost č. 207.

V diskusi vystoupí: doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc., ing. Soňa Gullová, Ph.D., Mgr. Mirka Mánová, PhDr. Jiří Novák a dr. Ján Mišovič, CSc.

Informace o semináři a stručné výtahy z diskusních příspěvků budou uveřejněny v Sociologickém bulletinu.

Na účast zájemců se těší předseda sekce

Doc. PhDr. Alexander Fazik, CSc.