166. Gellnerovský seminář

Česká asociace pro sociální antropologii a

Česká sociologická společnost

Vás srdečně zvou na

166. GELLNEROVSKÝ SEMINÁŘ

který se bude konat

ve středu 7. března 2018 od 17:30 hod.
v salonku Café Lajka

U Akademie 11, Praha 7

Petr Špecián

Fakulta humanitních studií UK
a Národohospodářská fakulta VŠE

Graeber kontra ekonomie

David Graeber ve své knize Dluh ostře kritizuje ekonomii za její údajně pomýlené předpoklady a přístup. Ukážu, že tato kritika je mnohdy zavádějící a založená na problematických definicích základních pojmů, jako je „barter“, či „směna“. Ekonomický přístup ke zkoumání lidského chování je mnohem univerzálnější a hůře napadnutelný, než by se mohlo při letmém ohledání zdát. Užitečnost jednoduchých ekonomických modelů budu ilustrovat na příkladu vězňova dilematu a v jeho kontextu proberu také některé kritické námitky, které vůči ekonomickému přístupu často zaznívají. Závěrem se pokusím vyhodnotit Graeberovy základní hypotézy o principech fungování lidských společností, které mají podle něho pro ekonomii představovat závažný problém.

Petr Špecián působí jako odborný asistent na Národohospodářské fakultě VŠE a na Společenskovědním modulu Fakulty humanitních studií UK. Jeho zázemí je v ekonomii a filosofii. Přednáší primárně v kurzech zaměřených na mikroekonomii a ekonomii veřejného sektoru. Věnuje se primárně metodologii ekonomie a otázce slučitelnosti neoklasické politické ekonomie s aktuálními poznatky behaviorálních věd.