Konference Sekce sociální patologie ČSS 2018

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 se v hotelu ADAMANTINO nedaleko Luhačovic (Pozlovice 337) uskuteční další ročník

konference Sekce sociální patologie ČSS:

Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času

Název ročníku konference je odvozen od letošního významného stého výročí založení Československé republiky. Toto výročí nám umožňuje podívat se jednak zpět na zvládání deviantních jevů v samostatném státě, jednak na vývoj této problematiky po rozdělení republiky na dva samostatné státy před čtvrt stoletím a rovněž na odhady pravděpodobného vývoje námi sledovaných jevů v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Jako vždy bude konference zahájena ve středu před polednem (od 11 hodin prezentace) a ukončena v pátek společným obědem. Přihlášení účastníci obdrží podrobnější organizační pokyny a program konference na počátku měsíce dubna.

Součástí konference bude i tradiční prezentace finalistů soutěže prof. M. Benese.

Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do pátku 30.3.2018

Vložné pro účast na celém jednání konference bylo stanoveno následovně:

  1. členové České sociologické společnosti : 2 700,- Kč
  2. důchodci – členové ČSS a studenti : 2 000,- Kč
  3. nečlenové České sociologické společnosti : 3 000,- Kč
  4. finalisté soutěže prof. M. Benese : 1 200,- Kč

Vložné zahrnuje konferenční poplatek, hotelové ubytování s plnou penzí a tištěný sborník příspěvků.

Zahraniční účastníci mohou platbu vložného uhradit hotově při prezentaci.

Na setkání se těší

                                  Kazimír Večerka – předseda sekce

                                  Jakub Holas – vědecký tajemník sekce

                                  Jana Janyšková – organizační garant konference