Konference: Volební výzkumy a volební modely

Volební výzkumy a volební modely: Jaké byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 a prezidentské volby 2018?

Čtvrtek 8. března 2018

Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha
(9:00 – 14:30)
Sál 206

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR a Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. srdečně zvou na konferenci reflektující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017 a volby prezidenta republiky v lednu 2018.

První část konference je věnována otázce, jaké byly volby z hlediska volební účasti,témat a jaký vliv měly televizní debaty na volební chování.
Druhá část se věnuje samotným výzkumům, jejich přesnosti a srovnání situace v České republice a v zahraničí. V uplynulých volbách se rovněž objevil nový druh modelů, které predikují výsledek voleb na základě průběžného sčítání z volebních okrsků.
V poslední části konference budou představeny různé typy přístupů k volebnímu chování, rozhodování a bude diskutováno, co tyto metody přinášejí nového.
Vzhledem k tomu, že volební výzkumy a volební modely jsou často uveřejňovány v médiích a používány novináři a politickými komentátory, proběhne panelová diskuse výzkumníků a novinářů na téma co je dobrý výstup výzkumného projektu a jaké má být dobré informování o výzkumech.

Účast na konferenci je bez poplatku, je ovšem nutná registrace. Na konferenci se, prosím, registrujte emailem na adresu simar@simar.cz nebo
marie.milenovska@soc.cas.cz do 5. března 2018.

Program

8:30 – 9:00 Registrace a káva
9:00 – 9:10 Uvítání a úvodní slovo
Václav Moravec (moderátor konference)
Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR) a Hana Huntová (SIMAR)

9:10 – 10:30 Jaké byly volby do PSP ČR 2017 a prezidentské volby 2018?
Volební účast, témata, vliv televizních diskusí
Volební účast ve volbách do PSP ČR a prezidentských volbách
Lukáš Linek (SOÚ AV ČR)
Témata voleb do PSP ČR a prezidentských voleb
Paulína Tabery, Matouš Pilná ček (CVVM SOÚ AV ČR)
Analýza vlivu televizních debat na volební chování
Daniel Prokop (Median)

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu

10:50 – 12:00 Volební výzkumy, volební modely a predikce volebního
výsledku z průběžného sčítání
Zhodnocení přesnosti předvolebních průzkumů v ČR v kontextu
mezinárodního srovnání
Pavel Ranocha (Kantar TNS)
Predikce volebního výsledku z průběžného sčítání
Daniel Prokop (Median), Jan Tuček (STEM/MARK)

12:00 – 12:45 Lehký oběd a káva

12:45 – 13:15 Co je dobrý výstup výzkumného projektu a jaké má být dobré
informování o výzkumech?
Panelová diskuse výzkumníků a novinářů (moderuje Václav
Moravec)
Daniel Prokop (Median), Pavel Ranocha (Kantar TNS), Jan Tuček
(STEM/MARK), Petr Honzejk (Hospodářské noviny), Lenka Zlámalová (Echo.24), Michal Zlatkovský (datová žurnalistika ČRo)

13:15 – 14:25 Jiné pojetí volebních výzkumů, měření postojů veřejnosti a
odhad volebního výsledku
Volební kyvadlo
Jaromír Mazák, Michal Zeman (FF UK)
Metoda volební obálky
Vojtěch Prokeš (Behavio)
Přechody voličů a metoda ekologické inference
Michal Škop

14:25 – 14:30 Závěrečné slovo a poděkování
Václav Moravec (moderátor konference)
Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR) a Hana Huntová (SIMAR)

konference_volebni_vyzkumy_pozvanka_simar