CfP: Konference ČDS 2018

Česká demografická společnost, z. s.
ve spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně, Českým statistickým úřadem
a Slovenskou štatistickou a demografickou spoločností
pořádá XLVIII. konferenci
ke stému výročí založení společného státu Čechů a Slováků na téma

Demografie v Česku a na Slovensku
v průběhu (čtvrt)století

Demografický výzkum a populační vývoj na území Česka
a Slovenska od vzniku Československa do současnosti

 

Konference se uskuteční v Brně (více zde)

ve dnech 23.–25. května 2018.

Web konference zde

Termín přihlášení příspěvků: 11. března 2018
Akceptovány jsou ústní příspěvky i tištěné postery.