CfP: Kolokvium Sociologické te(r)orie 21. století

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti vyzývá k zasílání návrhů příspěvků na kolokvium s názvem

Sociologické te(r)orie 21. století

Teorie má v rámci české sociologie zvláštní pozici. Její význam je v podstatě všeobecně uznáván, avšak jen zřídkakdy se jí sociologové rozhodnou intenzivně zabývat. Pokud už se teorie objeví na stránkách sociologických časopisů, mívá toto zjevení nejčastěji trojí podobu: buď se jedná o expozitorní a přehledové studie, o pojednání z dějin sociologie, nebo o „povinné“ úvodní pasáže empirických článků, jež se k teoriím nějak musí chtíc nechtíc vztáhnout. Jako by sociologická teorie sociology svou přítomností takřka „terorizovala“, od studií se jim vnucovala, i když by se bez ní skoro všichni rádi obešli. I přesto sociologická teorie přežila až do 21. století a nezdá se, že by se měla v dohledné době vytratit.

Sekce sociologické teorie ČSS vyzývá k zasílání návrhů příspěvků na kolokvium, které proběhne v pátek 16. března 2018 v Brně. Cílem setkání bude prodiskutovat současný stav sociologické teorie v českém i světovém kontextu a zodpovědět (mimo jiné) následující otázky:

  • Co přinesla sociologická teorie po roce 2000?
  • Je v 21. století ještě možné vymyslet novou sociologickou teorii?
  • Jaké otázky jsou pro aktuální sociologickou teorii nejpalčivější?
  • A podařilo se již uspokojivě vyřešit problémy sociologické teorie 20. století?
  • Jak lze v současnosti sociologické teorie efektivně vyučovat a rozvíjet?
  • V jakém vztahu je dnes sociologická teorie a empirický výzkum?

Prosíme zájemkyně a zájemce o aktivní účast, aby návrhy svých příspěvků (název a abstrakt v rozsahu asi 150 slov) zaslali do 15. 1. 2018 na e-mailovou adresu: jakub.mlynar[at]seznam.cz.

Bře
16
Kolokvium Sociologické te(r)orie 21. století v FSS MU
Bře 16 @ 9:30 – 17:00
Kolokvium Sociologické te(r)orie 21. století @ FSS MU
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti
vás srdečně zve na kolokvium s názvem

Sociologické te(r)orie 21. století

16. března 2018 / 9:30
FSS MU, Joštova 218/10, Brno (místnost U34)

Teorie má v rámci české sociologie zvláštní pozici. Její význam je v podstatě všeobecně uznáván, avšak jen zřídkakdy se jí sociologové rozhodnou intenzivně zabývat. Pokud už se teorie objeví na stránkách sociologických časopisů, mívá toto zjevení nejčastěji trojí podobu: buď se jedná o expozitorní a přehledové studie, o pojednání z dějin sociologie, nebo o „povinné“ úvodní pasáže empirických článků, jež se k teoriím nějak musí chtíc nechtíc vztáhnout. Jako by sociologická teorie sociology svou přítomností takřka „terorizovala“, od studií se jim vnucovala, i když by se bez ní skoro všichni rádi obešli. I přesto sociologická teorie přežila až do 21. století a nezdá se, že by se měla v dohledné době vytratit.

Cílem setkání bude prodiskutovat současný stav sociologické teorie v českém i světovém kontextu, zvláště v souvislosti s následujícími příspěvky:

9:30 – 10:00

Csaba Szaló: Kulturní sociologie mezi hermeneutikou a kritickou teorií

10:00 – 10:30

František Znebejánek: Úloha teorie ve studiích American Journal of Sociology 2001–2017

pauza na kávu

11:00 – 11:30

Martin Hájek: Jak učit sociologickou teorii?

11:30 – 12:00

Jiří Šubrt: K některým aspektům konstrukce sociální reality: jak vysvětlit propojení mezi mikro a makrosociální úrovní

pauza na oběd

13:30 – 14:00

Dilbar Alieva: Pluralita sociologických teórií: od „hviezdnych vojen“ k funkčnému spolužitiu

14:00 – 14:30

Jakub Mlynář: Napětí mezi tělem a duchem na příkladu současné fenomenologické sociologie

pauza na kávu

15:00 – 15:30

Juraj Schenk: Explanačná funkcia sociologickej teórie

15:30 – 16:00

Markéta Sedláčková: Přínos nové ekonomické sociologie – příklad teorie důvěry

16:00 – 16:30

Miroslav Paulíček: Nová sociologie umění?