Cena ČSS za vynikající publikaci 2018

Cena České sociologické společnosti za vynikající publikaci je udělována za  období dvou let mezi Výročními konferencemi ČSS. Jejím cílem je ohodnotit mimořádné publikační počiny, které rozvíjejí českou sociologii. Česká sociologická společnost se tak snaží podpořit profesionalitu, odbornost a originalitu domácích autorek a autorů. V roce 2018 bude oceněna publikace vydaná v letech 2016 a 2017.

Možnost podávání nominací byla zahájena.
Termín ukončení podávání nominací: 31. března 2018

Kritéria

Oceněna může být:

  • kniha nebo studie
  • publikována v období 2016-2017;
  • v češtině, slovenštině nebo světovém jazyce;
  • autorem či autorkou je osoba působící v českých odborných institucích (bez ohledu na národnost);
  • cenu nelze udělit překladu zahraničního autora.
Nominace

Nominaci na ocenění může podávat kdokoliv (včetně samotných autorů nominovaných publikací).

Je nutné vyplnit tento formulář, který obsahuje také krátké zdůvodnění nominace, a odeslat jej na adresu předsedy České sociologické společnosti (viz níže).

Hodnotící komise pro rok 2018

(v abecedním pořadí)

Ondřej Císař, Dana Hamplová, Dušan Janák, Hynek Jeřábek, Tomáš Katrňák, Helena Kubátová, Dušan Lužný, Alena Miltová, Marek Skovajsa, Gerlinda Šmausová, Iva Šmídová

Důležité termíny

Ukončení podávání nominací: 31. března 2018
Vyhlášení Ceny ČSS: Výroční konference ČSS – Hradec Králové, 28. – 30. listopadu 2018.
Nominační formuláře posílejte, prosím, na adresu předsedy České sociologické společnosti: dusan.luzny@upol.cz.

cenaCSS18_nominace