Program 7. olomoucké konference 2017

Na co se můžete těšit na 7. olomoucké sociologické podzimní konferenci od 18. do 20. října?

Program v PDF

Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE).
Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 900 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková