Program 7. olomoucké konference 2017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Na co se můžete těšit na 7. olomoucké sociologické podzimní konferenci od 18. do 20. října?

Program v PDF

Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE).
Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 900 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Říj
18
St
7. olomoucká konference: Společnost a sociologie v Olomouc
Říj 18 – Říj 20 celý den
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá

sedmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci

se zahraniční účastí na otevřené téma:

Společnost a sociologie

Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.
Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia.
Konference se uskuteční ve dnech 18. 10. (zahájení asi ve 14 hodin) – 20. 10. 2017 v Olomouci.
Na konferenci budou slavnostně vyhlášeny výsledky studentské soutěže České sociologické společnosti o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2016 Cena Miloslava Petruska.

Přihláška na konferenci a další informace jsou vyvěšeny na webu Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP.

Těšíme se na Vaši účast.

Přípravný výbor konference:
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková