Výběrové řízení: FF UHK

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka
na pozici ODBORNÝ ASISTENT/KA se zaměřením na obecnou sociologii a metodologii sociologických výzkumů (1,0 úvazek) na dobu určitou v délce jednoho roku pro KATEDRU SOCIOLOGIE

Kvalifikační požadavky:
• VŠ vzdělání
• Ph.D. v oblasti sociologie nebo doktorské studium v oblasti sociologie,
• znalost anglického jazyka (včetně možné výuky v tomto jazyce).
• publikační činnost

Termín nástupu: září 2017

Bližší informace: PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D., vedoucí Katedry sociologie F UHK, email: miroslav.joukl@uhk.cz, tel.: 774 958 117

Přihlášky doložené profesním životopisem, kopiemi dokladů o VŠ vzdělání, přehledem publikační činnosti, vědeckých nebo výzkumných aktivit za posledních 5 let, zasílejte e-mailem na sekretariát děkanky:

Kristina.Zahradnikova@uhk.cz

nebo písemně na adresu:

Univerzita Hradec Králové,
děkanka Filozofické fakulty UHK,
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové,

do 7. srpna 2017