Harold Garfinkel a jeho etnometodológia

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav  SAV

srdečne pozývajú na  teoretický  seminár na tému:

Harold Garfinkel a jeho etnometodológia

(k 100-mu výročiu narodenia)

Program:

Jakub  Mlynář  (UK Praha / Université de Fribourg):  Promeny Garfinkelovej etnometodológie

Miroslav Tížik:  (SÚ SAV):  Poriadok, emócie a zápas o zmysluplný svet.  Metodologické poznámky k  možnosťam etnometodológie

Zuzana Kusá  (SÚ SAV):   „Človek je na 95 % porotca už predtým, ako príde na súd“:  Garfinkelovské inšpirácie vo výskume životných podmienok znevýhodnených skupín.

Jana Lindbloom  (SÚ  SAV) : Garfinkelova etnometodológia na neistej pôde

Dilbar Alieva :  Garfinkelove  teoretické iniciatívy

Seminár sa uskutočni v stredu 27.9.2017 v čase medzi 13.00 a 17.00 v Bratislave v zasadačke č.94 Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19,  IV.posch. )

Lis
10
Seminář: Anatómia revolúcie v zasedací místnost Filozofického ústavu SAV
Lis 10 @ 13:00
Seminář: Anatómia revolúcie @ zasedací místnost Filozofického ústavu SAV
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV

srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:

Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy

Dilbar Alieva: Sú revolúcie sviatkami dejín?

Dušan Kováč: Svetové revolúcie u Marxa , Lenina a Masaryka

Karel Černý: Teorie revolucí: staré a nové

Juraj Schenk: Revolúcia a anómia: societálna anómia na Slovensku

Soňa Szomolányi: Udalosti jesene 1989 v stredovýchodnej Európe a Arabskej jari 2011

Michal Illner: Přednosti a problémy lokální demokracie v evropských postkomeunistických zemích

Silvia Mihaliková: Úloha symbolov v interpretácii európskych revolúcií 20. storočia

Marek Nemecký: Max Weber a revoluce 20. století.