7. olomoucká konference: Společnost a sociologie

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá

sedmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci

se zahraniční účastí na otevřené téma:

SPOLEČNOST A SOCIOLOGIE

Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.
Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia.
Konference se uskuteční ve dnech 18. 10. (zahájení asi ve 14 hodin) – 20. 10. 2017 v Olomouci.

Zasílání příspěvků je možné do 30. června 2017.

Přihláška na konferenci a další informace jsou vyvěšeny na webu Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP.

Na konferenci budou slavnostně vyhlášeny výsledky studentské soutěže České sociologické společnosti o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2016 Cena Miloslava Petruska.

Těšíme se na Vaši účast.

Přípravný výbor konference:
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková