Výsledky Ceny Miloslava Petruska 2016

České sociologické společnosti je ctí vyhlásit vítěze Ceny Miloslava Petruska za nejlepší odborný článek ze sociologie v roce 2016:
1. místo

Jakub Mlynář: Stroje, texty, sítě a jiné obrazy. Metaforický rozměr sociologie 
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 51–71.
Za 1. místo přináleží peněžitá odměna 10 000 Kč

2. místa

Blanka Jirkovská: Panuje rovnováha mezi pracovním úsilím a odměnami u profesionálů v dlouhodobé péči?
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 115–131.

Alena Lochmannová: Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých věznic 
Acta FF ZČU, roč. 8, 2016, č. 1, s. 25–42.
Za 2. místa přináleží peněžitá odměna 4 000 Kč

Ceny budou předány na Olomoucké konferenci, která se bude konat ve dnech 18. až 21. října 2017. Účast na konferenci pro vítěze hradí Česká sociologická společnost.

Další účastníci soutěže:

Kateřina Holubová: Koncept identity na poli sociologické teorie 
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 31–49.

Jaromír Mazák: Teorie sociálních hnutí. Přehledová studie 
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 9–30.

Lucie Smolařová: Úvahy o roli veřejnosti v politické sféře a počátky průzkumů veřejného mínění 
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 97–113