CfP: Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Česká sociologická společnost a Katedra sociologie FF OU srdečně zvou na konferenci, která se koná v rámci 8. česko-slovenských sociologických dnů ve čtvrtek, 23. 11. 2017 v Ostravě.

Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Koncept „střední Evropy“ je chápán v disciplínách příbuzných sociologii jako geopolitický, historický, kulturní či ekonomický konstrukt označující makroregion, jehož hranice nejsou pevně dané a navíc závislé na aktuální perspektivě. Pro tento region je charakteristické, že jeho vývoj byl ovlivněn stejnými procesy jako vývoj v západní Evropě, ale přesto v mnoha ohledech ve srovnání se západní Evropou zpomalen (ekonomicky, vyspělostí demokracie). Sociologie tak může v kulturním a sociálním prostoru střední Evropy narážet na jiné sociální fakty (Durkheim) nebo na jiné podoby žitého světa („Lebenswelt“, Schütz/Luckmann) než v západní Evropě. Je proto relevantní otázkou, zda a do jaké míry lze aplikovat západní modely či teorie na společnosti střední Evropy nebo je výhodnější hledat nové badatelské koncepty a modely, které výstižněji popisují vývoj a stav společností ve střední Evropě.
Tato konference otevírá prostor otázkám a tématům vztahujícím se k problematice:

  • teoretických či metodologických konceptů, které vystihují specifický vývoj a situaci ve střední Evropě;
  • role sociologie v kontextu středoevropských společností;
  • existence specifik středoevropského prostoru, která jsou společná všem společnostem tohoto regionu;
  • sociologických výzev či jiných specifických jevů týkajících se jednotlivých středoevropských společností v jejich kulturní, politické, sociální, náboženské či ekonomické dimenzi.

Vítáme příspěvky týkající se sociologické problematiky ve středoevropském kontextu, stejně jako příspěvky zabývající se jinou sociologickou problematikou.

Název příspěvku s krátkou anotací pošlete do 15. 06. 2017 na adresu sekretářky katedry sociologie (Simona.ludwigova@osu.cz). Rozhodnutí o přijetí příspěvku zájemci obdrží do 30. 06. 2017.

Otázky týkající se konference směrujete prosím na adresu nicole.horakova@osu.cz.