Výsledky hlasování per-rollam

Mandátová komise ukončila sčítání hlasování per rollam o usneseních z Valného shromáždění ČSS.

Výsledek je následující:

bod 1. – 63 hlasů pro
bod 2. – 63 hlasů pro
bod 3. – 62 hlasů pro, 1 zdržen
bod 4. – 62 hlasů pro, 1 zdržen

Znamená to, že všechna navržená usnesení byla přijata.

ČSS_Zpráva o hospodaření 2016
ČSS_Zpráva o činnosti 2015-2016
ČSS_Zpráva kontrolní komise 2014-2016
ČSS_Návrh rozpočtu 2017