Program 1. setkání Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova

20. září 2021 13:00 – 17:00 Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2 místnost č. 104 Historicky první setkání Sekce si klade za cíl především propojit zájemce o témata, a to jak z […]

Symposium Why The World Needs Anthropologists

Applied Anthropology Network zve na symposium Why The World Needs Anthropologists 10. – 12. září v Praze Jedná se o třídenní symposium s cílem šířit povědomí o aplikované antropologii a jejím využití mimo tradiční akademickou […]

První setkání Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova

Save the date: 20. září 2021 13:00 – 17:00 Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2 Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova ČSS sdružuje sociology a socioložky, zabývající se různými aspekty vztahu […]

Setkání Sekce sociologie medicíny, zdraví a nemoci

15. září 2021 v Olomouci (případně online dle epidemiologické situace) Nemoc jako lékařská diagnóza a/nebo součást životní dráhy Nemoc nebo nedostatek zdraví jsou různými aktéry zpracovávány odlišně podle toho, zda v rámci svého expertního vědění […]

Odešel JUDr. Michal Illner

Se zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 11. července zemřel ve věku 87 let dr. Michal Illner, který se po roce 1990 významně podílel na činnosti ČSS – po několik funkčních období byl členem […]

Odešla PhDr. Jiřina Šiklová,CSc. – čestná členka ČSS – skromná a moudrá

Jiřina Šiklová byla celý život bytostně socioložkou. V roce 1969 napsala habilitační práci ze sociologie. Komunistický režim ji však nedovolil práci obhájit ani vydat. Knížka Stoupenci proměn vyšla až v roce 2012. V době, kdy nesměla učit ani […]

Výsledky ceny Miloslava Petruska za rok 2020

1. cena JAN VÁŇA: Theorizing the Social Through Literary Fiction: For a New Sociology of Literature. Cultural Sociology 2020, Vol. 14(2), 180–200. DOI: 10.1177/1749975520922469 2. cena ALICA RÉTIOVÁ: The role of helping discourse in the […]

Sympozium sekce sociologie náboženství květen 2021

Spiritualita v čase aktivního stárnutí 26. 5. 2020 11:00 –13:00 (Central European Time, CET)Zoom (link k připojení) Cílem tohoto sympozia je setkání, sdílení poznatků a zkušeností, diskuse, vzájemnéobohacování, a to vše v oblasti sociologie náboženství […]

Výsledky Ceny České sociologické společnosti za celoživotní přínos 2020

Hlavní výbor ČSS na základě zaslaných nominací a výsledku hodnotící komise rozhodl, že v ročníku 2020 Ceny České sociologické společnosti za celoživotní přínos ocení tři významné osobnosti, které svým celoživotním působením výrazným způsobem ovlivnili současnou […]

Cena ČSS za přínos české sociologii 2021

Možnost podávání nominací zahájena. Termín ukončení podávání nominací: 10. prosince 2021 Cena České sociologické společnosti za význačný přínos je udělována význačným osobnostem, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj české sociologie. Cena může být udělena […]